28 საძინებელი

28 Hotel Rooms

 აღწერა:კაცი და ქალი სამსახურეობრივი მიზნით მიმგზავრებიან ქალაქში და ღამით გაჩერდებიან ერთიდაიმავე სასტუმროში. რამდენიმე თვის შემდეგ სხვა ქალაქის სასტუმროს რესტორანში ისინი კვლავ, შეხვდებიან და მეორედ ღამეს უკვე ერთად გაატარებენ აღწერა:კაცი და ქალი სამსახურეობრივი მიზნით მიმგზავრებიან ქალაქში და ღამით გაჩერდებიან ერთიდაიმავე სასტუმროში. რამდენიმე თვის შემდეგ სხვა ქალაქის სასტუმროს რესტორანში ისინი კვლავ, შეხვდებიან და მეორედ ღამეს უკვე ერთად გაატარებენ აღწერა:კაცი და ქალი სამსახურეობრივი მიზნით მიმგზავრებიან ქალაქში და ღამით გაჩერდებიან