საფეხბურთო ბანდა

GRIDIRON GANG

გამოშვების წელი: 2006
ძნელად აღსაზრდელ მცირეწლოვანთა ციხის ზედამხედველი პატარა დამნაშავეებისაგან, ფეხბურთელთა გუნდს აყალიბებს.ძნელად აღსაზრდელ მცირეწლოვანთა ციხის ზედამხედველი პატარა დამნაშავეებისაგან, ფეხბურთელთა გუნდს აყალიბებს.ძნელად აღსაზრდელ მცირეწლოვანთა ციხის ზედამხედველი პატარა დამნაშავეებისაგან, ფეხბურთელთა გუნდს აყალიბებს.ძნელად აღსაზრდელ მცირეწლოვანთა ციხის ზედამხედველი პატარა დამნაშავეებისაგან, ფეხბურთელთა გუნდს აყალიბებს.