ჩვენ ვართ ლეგიონი WE ARE LEGION
 წელი : 2012
აქტივისტების ისტორიაში მოთხრობილია მსოფლიოს რადიკალ აქტივისტთა სამოქალაქო აქტივობებზე.