მატრიცა 3 - რევოლუცია

MATRIX REVOLUTIONS

გამოშვების წელი: 2003
ადამიანთა ქალაქი ზიონი, თავს იცავს მანქანების მასიური შემოტევისაგან, ნეო კვლავ იბრძვის აგენტ სმიტის წინააღმდეგ.ადამიანთა ქალაქი ზიონი, თავს იცავს მანქანების მასიური შემოტევისაგან, ნეო კვლავ იბრძვის აგენტ სმიტის წინააღმდეგ.ადამიანთა ქალაქი ზიონი, თავს იცავს მანქანების მასიური შემოტევისაგან, ნეო კვლავ იბრძვის აგენტ სმიტის წინააღმდეგ.