ოპერაცია ქრომიტი

OPERATION CHROMITE

გამოშვების წელი: 2016
ჯარისკაცთა არმიის გადამწყვეტი. ბრძოლა კორეის ომში ინჩჰონში.ჯარისკაცთა არმიის გადამწყვეტი. ბრძოლა კორეის ომში ინჩჰონში.ჯარისკაცთა არმიის გადამწყვეტი. ბრძოლა კორეის ომში ინჩჰონში.ჯარისკაცთა არმიის გადამწყვეტი. ბრძოლა კორეის ომში ინჩჰონში.ჯარისკაცთა არმიის გადამწყვეტი. ბრძოლა კორეის ომში ინჩჰონში.ჯარისკაცთა არმიის გადამწყვეტი. ბრძოლა კორეის ომში ინჩჰონში.ჯარისკაცთა არმიის გადამწყვეტი. ბრძოლა კორეის ომში ინჩჰონში.ჯარისკაცთა არმიის გადამწყვეტი. ბრძოლა კორეის ომში ინჩჰონში.