დიდი შემცირება

THE BIG SHORT

გამოშვების წელი: 2015
კაცი, რომელმაც გლობალური ეკონომიკის კრიზისით მილიარდები იშოვა.კაცი, რომელმაც გლობალური ეკონომიკის კრიზისით მილიარდები იშოვა.კაცი, რომელმაც გლობალური ეკონომიკის კრიზისით მილიარდები იშოვა.კაცი, რომელმაც გლობალური ეკონომიკის კრიზისით მილიარდები იშოვა.კაცი, რომელმაც გლობალური ეკონომიკის კრიზისით მილიარდები იშოვა.კაცი, რომელმაც გლობალური ეკონომიკის კრიზისით მილიარდები იშოვა.კაცი, რომელმაც გლობალური ეკონომიკის კრიზისით მილიარდები იშოვა.