მოტყუებული

THE BEGUILED

გამოშვების წელი: 1971
სამოქალაქო ომის დრამა, ომის ბოლო და შვიდი ახალგაზრდა ქალი სექსუალური ფანტაზიებით. ჯარისკაცი სარგებლობს სიტუაციით საკუთარი სურვილების დასაკმაყოფილებლად. თუმცა როცა ის უარს ამბობს გოგონების სურვილების დაკმაყოფილებაზე, ისინი ძალიან რთულ მდგომარეობაში ტოვებენ კაცს. როცა ის უარს ამბობს გოგონების სურვილების დაკმაყოფილებაზე, ისინი ძალიან რთულ მდგომარეობაში ტოვებენ კაცს. როცა ის უარს ამბობს გოგონების სურვილების დაკმაყოფილებაზე, ისინი ძალიან რთულ მდგომარეობაში ტოვებენ კაცლ მდგომარეობაში ტოვებენ კაცს. როცა ის უარს ამბობს გოგონების სურვილების