გალია

THE CELL

გამოშვების წელი: 2000
ფსიქოთერაპევტი, მკვლელის აზროვნებაში ცდილობს შეღწევას სანამ იგი,კომაშია და იმედი აქვს რომ გადაარჩენს უკანასკნელფსიქოთერაპევტი, მკვლელის აზროვნებაში ცდილობს შეღწევას სანამ იგი,კომაშია და იმედი აქვს რომ გადაარჩენს უკანასკნელ მის მსხვრეპლს. მისმსხვრეპლს.ფსიქოთერაპევტი, მკვლელის აზროვნებაში ცდილობს შეღწევას სანამ იგი,კომაშია და იმედი აქვს რომ გადაარჩენს უკანასკნელ მის მსხვრეპლს.