გასაღები

THE KEY

გამოშვების წელი: 1983
ხელოვნებამცოდნე პროფესორი 20 წლის ქორწინების შემდეგაც თავდავიწყებითაა შეყვარებული 18 წლით უმცროსს ცოლზე. კაცი ეჭვიანობს ცოლზე და სასიძოზე, რაც კიდევ უფრო ამძაფრებს მის ვნებას.ხელოვნებამცოდნე პროფესორი 20 წლის ქორწინების შემდეგაც თავდავიწყებითაა შეყვარებული 18 წლით უმცროსს ცოლზე. კაცი ეჭვიანობს ცოლზე და სასიძოზე, რაც კიდევ უფრო ამძაფრებს მის ვნებას.ხელოვნებამცოდნე პროფესორი 20 წლის ქორწინების შემდეგაც თავდავიწყებითაა შეყვარებული 18 წლით უმცროსს ცოლზე. კაცი ეჭვიანობს ცოლზე და სასიძოზე, რაც კიდევ უფრო ამძაფრებს მის ვნებას.