თხუნელა

TKHUNELA

წელი: 1962
ატრესტის ბიუროკრატი მმართველი, სანდრო მოქალაქეებისთვის იშვიათად იცლის, მეუღლის მეგობარ ქალთან დროსტარებაზე კი უარს არ ამბობს. ერთ-ერთი ასეთი გასეირნების დროს, სანდრო მანქანით ხბოს შეეჯახება და ეგონება რომ ადამიანი იმსხვერპლა. მართლმსაჯულებას რომ გაექცეს სანდრო მთაში გადაიმალება, თუმცა შიში გასტანჯავს და მილიციაში ნებაყოფლობით გამოცხადდება. როგორც კი გაიგებს რომ ხბო შემოაკვდა და არა ადამიანი, კვლავ გაბღენძილ, უფროსობის მეემებელ ბიუროკრატად გადაიქცევა..