ჩვენ ვართ ლეგიონი

WE ARE LEGION

 წელი : 2012
აქტივისტების. ისტორიაში მოთხრობილია მსოფლიოს რადიკალ აქტივისტთა, სამოქალაქო აქტივობებზე.აქტივისტების. ისტორიაში მოთხრობილია მსოფლიოს რადიკალ აქტივისტთა, სამოქალაქო აქტივობებზე.აქტივისტების. ისტორიაში მოთხრობილია მსოფლიოს რადიკალ აქტივისტთა, სამოქალაქო აქტივობებზე.აქტივისტების. ისტორიაში მოთხრობილია მსოფლიოს რადიკალ აქტივისტთა, სამოქალაქო აქტივობებზე.