ვისკი ტანგო ფოქსტროტი

WHISKEY TANGO FOXTROT

გამოშვების წელი: 2016
ჟურნალისტი მოგვითხრობს ომის პერიოდზე, ავღანეთში და პაკისტანში.ჟურნალისტი მოგვითხრობს ომის პერიოდზე, ავღანეთში და პაკისტანში.ჟურნალისტი მოგვითხრობს ომის პერიოდზე, ავღანეთში და პაკისტანში.ჟურნალისტი მოგვითხრობს ომის პერიოდზე, ავღანეთში და პაკისტანში.ჟურნალისტი მოგვითხრობს ომის პერიოდზე, ავღანეთში და პაკისტანში.ჟურნალისტი მოგვითხრობს ომის პერიოდზე, ავღანეთში და პაკისტანში.ჟურნალისტი მოგვითხრობს ომის პერიოდზე, ავღანეთში და პაკისტანში.